MESAFELİİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Müşteri (“Tüketici”) nin, Satıcı (“İkiler”) ya ait www.ikiler.com elektronik ticaret internet sitesinde (bundan böyle kısaca “Sitemiz” veya “İkiler İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) mobil cihazından işlem yaptığı durumları da kapsamak üzere sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin (“Ürün(ler)”) Müşteri’ye satışı, teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bundan sonra Müşteri ve Satıcı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

Müşteri işbu Sözleşmeyi İkiler İnternet Sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler) in bedeli ve masrafları Müşteri’nin sipariş verirken seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile Müşteri’den tahsil edilmektedir.

1 - TARAFLAR

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı:
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:
Telefon:
E-posta:

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Ünvanı : İKİLER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Mersis No : 0470004519892753
Adresi : ADNAN KAHVECİ MAH. HATAY CAD. NO:15 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Telefon : 08502550101
Fax : 02125552264
Eposta : [email protected]
Müşteri Hizmetleri : 08502550101

2-SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Müşteri’nin www.ikiler.com internet sitesinde siparişini elektronik olarak onaylayarak/kabul ederek tamamladığı {{OrderDate}} tarihinde gerçekleştirilmiş ve Sözleşme ile ayrılmaz bir parçasını oluşturan Ön Bilgilendirmeler Müşteri tarafından Satıcıya bildirilmiş olan yukarıdaki Müşteri e-posta adresine sipariş teyidi ile birlikte Satıcı tarafından gönderilmiştir.

3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Müşteri tarafından siparişi gerçekleştirilen Ürün(ler)in modeli, cinsi, rengi, varsa bedeni, adedi, birim fiyatları, tüm vergiler dahil toplam peşin satış fiyatı (toplam tutarı), Müşterinin seçtiği ödeme yöntemi (aracı), Müşterinin bildirdiği teslimat ve fatura adresi, Müşterinin iletişim bilgileri alttaki gibidir.

Ürün / Hizmet açıklaması Adet Tutarı
 
Ürünlerin Toplam Fiyatı
Kargo Ücreti
SİPARİŞ TOPLAM ÖDEME TUTARI(Kdv Dahil)
Adı Soyadı / Ünvanı:
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:
Telefon:
E-posta:

4- MÜŞTERİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

Müşteri, Satıcıya ait www.ikiler.com internet sitesinde sipariş vererek ödeme yükümlülüğü altına girmeden ve bu sözleşmeyi kabul etmesi ile sözleşmenin kurulmasından önce internet sitesinin bütününde ve/veya işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgilendirmelerdeki, aşağıda özet olarak tekrar belirtilen, bütün açıklamaları gördüğünü ve inceleyerek bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder

4.1. Satıcının unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri ve mensubu olduğu meslek kuruluşları.

4.2. Sipariş/sözleşme konusu Ürün(ler)in satın alma aşamaları, yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin kullanılabilecek yöntemler ve araçlar.

4.3. Sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler ve varsa masraflar dahil toplam fiyatı (Müşterinin satıcıya ödeyeceği tüm vergiler ve masraflar dahil toplam tutarı), Satıcı tarafından kabul edilen ödeme araçları (yöntemleri), Satıcı tarafından belirtilen gönderim kısıtlamaları.

4.4. Sipariş verilen ürünlerin Müşteriye teslimine ilişkin kurallar, kısıtlamalar, Müşterinin kargoyu teslim alırken dikkat etmesi gereken konular, teslimat ve kargo masraflarıyla ilgili bilgiler.

4.5. Sözleşme/Sipariş konusu Ürün(ler) ile ilgili diğer ödeme, tahsilat, teslimat bilgileri ve Sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin bilgiler ile anılan konularda Tarafların hak ve yükümlülükleri.

4.6. Müşterinin cayma hakkının olduğu durumlar, cayma hakkını kullanma şartları, süresi, yöntemi ve Müşterinin cayma hakkını süresinde kullanmaması durumunda cayma hakkını kaybedeceği, ayrıca Müşterinin cayma hakkına sahip olmadığı ürünler(mal ve hizmetler) ile durumlar/şartlar.

4.7. Müşterinin cayma hakkı olan Ürün(ler)i, cayma süresi içinde, kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanmaması nedeniyle Ürün(ler)in bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı durumlarda cayma talebinin kabul edilmeyebileceği.

4.8. Müşterinin cayma hakkı çerçevesinde veya İlgili kanunlara ve Sözleşmeye uygun olarak satın aldığı Ürün(ler)i Satıcıya iade etmesi ve Ürün(ler)in bedelini geri almasına ilişkin uyulması gereken kurallar/şartlar.

4.9. Müşterinin tüzel kişi olması ve/veya tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişilerin Nihai Tüketici olarak değil, ticari veya mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için cayma hakkı ve diğer tüketici haklarını kullanamayacağı.

4.10. Satıcının uyguladığı güvenlik, gizlilik, kişisel verilerin korunması/işlenmesi/kullanımı, Müşteri ile kurulacak iletişimler (elektronik ve diğer) , Müşterinin yukarıda anılan konularda Müşteriye Satıcıya verdiği izinler, Müşteri ve Satıcının yasal hakları ve Tarafların haklarını kullanma yöntemleri.

4.11. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirmelerin, Müşterinin Satıcıya sipariş vererek ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce internet sitesinde görüldüğü ve Sözleşme Müşteri tarafından onaylanarak kurulduktan sonra Müşterinin bildirdiği e-posta adresine sipariş teyidi ile birlikte gönderildiği, Müşteri tarafından saklanarak her zaman erişilebileceği, ayrıca Satıcının üç yıl boyunca yukarda anılan Sözleşme ve Ön Bilgilendirmeleri muhafaza edeceği.

4.12. Uyuşmazlık halinde (yukarıda 4.9. madde de yer alan istisna hariç olmak üzere) Müşterinin tüketici şikayetleri ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak İl/İlçe Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yapabileceği.

5-CAYMA HAKKI

Müşteri, İkiler İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu Ürün(ler)i teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahip olup, Müşterinin cayma hakkının kullanılabilmesi için Sözleşme konusu Ürün(ler)in kullanılmamış, kullanım hatası sonucunda hasar görmemiş, etiketleri ve ambalajının zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Ayrıca Müşterinin belirli bazı mal/hizmetlere ilişkin Sözleşmelerde, Müşteri Ürün(ler)i kullanmamış ve/veya faydalanmamış olsa dahi, Müşterinin kanunen cayma hakkı yoktur. Cayma hakkının kullanımının mümkün olmadığı Ürün(ler) ve bu Ürün(ler)e ilişkin Sözleşmeler şunlardır; a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün(ler) b)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün(ler)den; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar c)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi Ürün(ler) d)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Müşterinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. e)Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Müşterinin nihai tüketici olarak değil ticari ve/veya mesleki amaçla satın alma yaptığı Ürün(ler)e ilişkin sözleşmeler.

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Müşteri sorumludur. Müşteri yukarıda belirtilen sorumluluklarına uygun hareket etmezse Ürün(ler) e ilişkin cayma hakkını kaybedebilir.

Müşteri cayma hakkını kullandığına dair açık bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan(yukarıda belirtilen on dört gün içinde), [email protected] e-posta adresine yazılı olarak yapmalıdır. Dilerse Sitemizden de siparişine ulaşıp bildirim yapabilir.

Müşteri cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı Satıcıya geri göndermek zorundadır. Şirketimizin anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo ile iade konusu Ürün(ler) ücretsiz olarak İkiler’e gönderilebilir.

Diğer kargo şirketleriyle yapılan gönderilerin kargo ücreti Müşteriye aittir. Ürün(ler)in İkiler’e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün(ler) in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak İkiler’e iletilmesi gerekmektedir.

Kanunen cayma hakkının öngörülmediği hallerde cayma hakkından faydalanılamaz. Müşteri cayma hakkını usulüne uygun veya zamanında kullanılmaz ise cayma hakkını kaybeder. 

Yukarıda belirtilen gerekliliklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi koşuluyla, cayma bildiriminin İkiler’e ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün(ler) in bedeli ve varsa teslimat masrafları, Ürün(ler) i satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir biçimde Müşteriye iade edilir.

Müşterinin cayma hakkını kullanarak veya ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde iade ettiği siparişten kazandığı para puan veya hediye çeki vb. ödüller varsa iptal edilir.

6-GÜVENLİK, GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İLETİŞİM, FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI’NA İLİŞKİN KURALLAR

İkiler İnternet Sitesinde güvenlik, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ile iletişimler ve diğer konularda aşağıda belirtilen gizlilik kuralları (politikası ) ve şartlar geçerlidir.

6.1. Tüketici tarafından İkiler İnternet Sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, İkiler tarafından sistem altyapısında, bilgi ve işlemin niteliğine göre günümüzün teknik olanakları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Tüketicilere ait cihazlardan girildiğinden Tüketiciler tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli önlemlerin alınması, sorumluluğu, virüs, Truva atı ve benzeri zararlı uygulamalar dahil olmak üzere Tüketicilere aittir.

6.2. İkiler İnternet Sitesinde iletişim güvenliği 256 bit SSL sertifikasıyla sağlanmakta, güvenli bağlantı sadece ödeme sayfasında değil sitenin bütününde kullanılmakta ve güvenli bağlantı olmadan siteye ulaşılmasına izin verilmemektedir. İkiler İnternet Sitesinde, Tüketici tarafından kredi kartı ödeme ara yüzüne girilen kart bilgileri sadece Tüketicinin bankasına iletilmek için kullanılabilir, kesinlikle İkiler veri tabanına kaydedilmez. Ayrıca ilave güvenlik önlemi olarak Tüketici İkiler İnternet Sitesinde Kredi Kartıyla sadece 3D güvenli (3D Secure) ödeme işlemi yapabilir. Tüketicinin 3D güvenli işleminde banka tarafından açılan ayrı bir sayfada tek kullanımlık bir şifre sorulur. Bu şifre Tüketicinin kredi kartının kayıtlı olduğu cep telefonuna Tüketicinin bankası tarafından gönderilir. Tüketicinin banka tarafından açılan bu ayrı sayfada kendisinin cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifreyi belirtilen sürede girip onaylaması durumunda ödeme işlemi tamamlanır.

6.3. Tüketicilerin İkiler İnternet Sitesine üyeliği ve/veya alışverişleri sırasında edinilen bilgileri (veriler) İkilerin, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından çeşitli ürün ve hizmetlerin sağlanması, her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama, üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari/sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, manyetik ve/veya kağıt ortamında arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen durumlarda güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve diğer şekillerde işlenebilir. Söz konusu veriler kanunen gereken durumlarda yetkili Merciler ve Mahkemeler ile paylaşılabilir.

6.4. Tüketici kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin(verilerinin), kişisel verilerin korunması, elektronik ticaretin düzenlenmesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisi ile ticari olan-olmayan iletişimlerin elektronik ve/veya diğer yöntemlerle kurulmasına onay ve izin vermiştir.

6.5. Tüketiciler İkilere yukarıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımını ve işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilirler. Tüketicilerin bu konudaki açık bildirimleri doğrultusunda, kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya kendileriyle iletişimler yasal süre içinde durdurulur. Ancak hukuken saklanması gereken verilerinin muhafaza edilmesi ve hukuken mümkün olan gerekli veri işleme ve iletişimler (tüketicinin teslim edilmiş siparişinin olması, mevcut siparişinin olması, iade sürecinde siparişinin olması, geri ödeme için iletişim kurma zorunluluğu ve benzeri, ancak anılan örneklerle sınırlı değil) devam eder.

6.6. Tüketicilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İkiler ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin sahip olduğu haklar şunlardır; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme.

6.7. Tüketicinin veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemesi durumunda, İkiler İnternet Sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikasının ekinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını İkiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adnan Kahveci Mahallesi, Hatay Caddesi No:15 34528 Beylikdüzü / İstanbul adresine şahsen veya noter yoluyla iletmesi veya formu [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzası ile göndermesi gerekmektedir. Veri sahiplerinden gelen talepler, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

6.8. Tüketiciler diledikleri her zaman İkiler İnternet Sitesinde Gizlilik İlkeleri başlığı altında yayınlanan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası bildiriminin bütününü inceleyebilirler. Yukarıda anılan bildirimin genel olarak İkiler ile kişisel olan/olmayan verilerini sadece Tüketici olarak değil bildirimde belirtilen değişik nedenlerle paylaşan üçüncü kişilerin tamamına ilişkindir.

6.9. İkiler İnternet Sitesinde bulunan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen ve/veya tamamen kullanımına ilişkin bütün fikri ve sınai haklar ile bütün mülkiyet hakları İkilere aittir ve izin alınmadan hiçbir şekilde kısmen dahi olsa kullanılamaz. İkilerin yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklıdır. Değişiklikler İkiler İnternet Sitesinde yayınlandığı veya diğer yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerlidir.

6.10. İkiler İnternet Sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım şartları geçerlidir. İkiler, İkiler İnternet Sitesindeki bağlantılarla ulaşılan diğer sitelerin içeriklerinden, oluşabilecek uyuşmazlıklar ve olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

7-GENEL HÜKÜMLER

7.1. Tüketicinin sipariş verdiği Ürün(ler) anlaşmalı Yurtiçi Kargo firması ile teslim edilmektedir. Tüketicinin adresine teslimat Yurtiçi Kargonun dağıtım ağıyla sınırlıdır. Teslimatı yapacak kargo firmasının Tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Ürün(ler)in Satıcının bildireceği yakın bir diğer şubesinden Tüketici tarafından teslim alınması gerekmektedir.

7.2. Sipariş verilen Ürün(ler), yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile Tüketiciye veya bildirdiği yukarıdaki adresteki üçüncü kişi/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. Varsa Tüketicinin ödeyeceği teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) yukarıdaki sipariş detaylarında açıkça belirtilmiştir.

7.3. Stoklarda olan Ürün(ler), sipariş tarihinden itibaren, en geç yedi (7) gün içerisinde Tüketici tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo Firması, Satıcıdan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre normal şartlar altında ortalama 1 (bir) ila 3 (üç) iş günü içinde Tüketicilere ulaştırmaktadır.

7.4. Ürün(ler)in teslimatı anında Tüketicinin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı adrese teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek Tüketicinin sorumluluğundadır. Ürün(ler), Tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda Tüketicinin Ürün(ler)i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün(ler)in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Tüketiciye aittir.

7.5. Ürün(ler)i teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün(ler)de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde teslimatı kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.6. Ürün(ler)in yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketiciye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış ve teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre içinde teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Tüketiciyi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

7.7. Satıcı, Sözleşme konusu Ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Tüketiciyi açık biçimde mevcut iletişim bilgilerinden ulaşıp bilgilendirerek sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu yükümlülüğünü bu şekilde yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir. Tüketicinin onay vermediği hallerde Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç (14) on dört gün içinde iade eder. Tüketicinin teslim edilemeyen ve bedeli iade edilen siparişinden kazanmış olduğu para puan veya hediye çeki vb. ödüller varsa iptal edilir.

7.8. İkiler İnternet Sitesinde Kredi Kartı/ Banka Havalesi seçenekleriyle sipariş kabul edilmektedir. Banka Havalesi seçeneği ile verilen siparişler ödemesi yapıldıktan sonra işleme alınır ve 2 gün içinde ödemenin yapılması gerekir. Süresinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

7.9. Tüketici Sözleşmeyi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)in yukarıda belirtilen bedeli ve varsa ilave masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil edilir. Tüketicinin Ürün(ler)i teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce Ürün(ler) in bedeli Satıcıya tamamen ödenmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak Sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün(ler) i teslim etmeyebilir

7.10. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi veya ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından Satıcıya iade edilmelidir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketicinin Banka'ya haksız bir talimatından, itirazından veya herhangi bir kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcının iadeyi kabul etmeme, Ürün bedeli alacağına ilişkin kanuni takip dahil, Satıcının Sözleşmeden doğan diğer tüm yasal hakları her koşulda saklıdır.

7.11. Bankalar ve Finansman Kuruluşları tarafından verilen kredi kartı, banka kartı, taksit kart veya benzeri ödeme araçlarının sağladığı tüm imkanlar doğrudan ödeme aracını (kredi kartı ve benzeri) veren kuruluşun sağladığı kredili ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır. Tüketicinin yukarıda anılan ödeme araçlarını kullanması suretiyle gerçekleşen ve Satıcının ürün(ler) in bedelini tek seferde(defaten) veya parça parça (peyderpey) tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşmenin Tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Tüketici, ilgili kuruluşun uyguladığı faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcının bu konuda herhangi bir dahli olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12. Satıcının kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları, taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketicinin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

7.13. Sipariş/Sözleşme konusu Ürün(ler) in kanuna ve Sözleşmeye uygun olarak iade edilmesi veya sipariş iptallerinde, tahsil edilmiş ise Ürün(ler) in bedeli en çok 15 gün içinde, ödemenin yapıldığı araca uygun olarak Tüketiciye iade edilir. Kredi kartıyla ödeme yapıldı ise iade tutarı işlemin gerçekleştirildiği kredi kartına iade edilmek üzere Tüketicinin bankasına bildirilir. Kredi kartıyla Taksitli ödeme yapıldı ise, banka geri ödemeleri taksitli bir şekilde Tüketicinin kredi kartı ekstresine yansıtabilir ve bu süreçte Satıcının tasarrufu yoktur. Banka havalesi veya kapıda nakit yöntemiyle ödeme yapıldı ise, iade tutarı Tüketicinin hesabına banka havalesi yoluyla gönderilir. İade bedelinin gönderileceği banka hesap sahibinin faturanın düzenlendiği kişi olması gerekir. Tüketici Banka havalesi veya kapıda nakit yöntemiyle ödeme yaptığı bir siparişi iade ediliyorsa  Banka, Hesap Sahibi ve IBAN bilgilerini faturanın altındaki iade bölümüne yazarak Satıcıya iletmelidir. İletilmediyse geri ödeme işlemini gerçekleştirmek için müşteri hizmetleri yetkilisi tarafından e-posta yoluyla Tüketicinin hesap bilgileri istenir.

8- ALICININ KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

İşbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli/yetkilidir. Tüketici, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcının yerleşim yerindeki (ikametgahının bulunduğu yerdeki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

Tüketici, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (www.ikiler.com internet sitesinde) yazılı bütün açıklamaları ve koşulları okuduğunu, satışa konu olan Ürün(ler)in temel nitelikleri, birim fiyatları, tüm vergiler dahil toplam peşin satış fiyatı (tutarı), ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu olan Ürün(ler) ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler, cayma hakkı kullanımı, gizlilik, kişisel veriler ve iletişim politikasına ilişkin koşullar dahil olmak üzere işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde özet olarak tekrar yazılmış olan bütün konularda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını www.ikiler.com internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine yukarıda anılan bütün bilgileri elektronik ortamda onayladığını/kabul ettiğini/izin verdiğini ve sonrasında sözleşme konusu Ürün(ler)in siparişini gerçekleştirdiğini ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini, kabul ve beyan eder.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketiciler tarafından İkiler İnternet Sitesinde onayladığı andan itibaren geçerlidir ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan Ön Bilgilendirmeler ile birlikte Tüketiciler tarafından kabul edildiğinde İkiler (Satıcı) ve Tüketiciler (Müşteriler) arasında bağlayıcı olarak uygulanır.

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve söz konusu ön bilgilendirmeler Tüketici tarafından Satıcıya bildirilen yukarıdaki elektronik posta adresine sipariş teyidi ile birlikte gönderilmektedir. Tüketici İlgili e-postayı cihazında muhafaza ederek veya sözleşme ve ön bilgilendirmeleri cihazının sabit diskine kaydederek her zaman bu bilgilere erişebileceği gibi, ayrıca Satıcı yasal sorumluluk gereği yukarıda anılan mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirmeleri azami üç yıl boyunca muhafaza edecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR